نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید...
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس بگیرید

شماره تماس از تلفن ثابت ۷۰۷۰۵۰۰۳ -۰۲۱

سرخط خبرها
زیرگروه های ریاضی

زیرگروه های ریاضی

معرفی زیرگروه های ریاضی از جمله اقدامات مهم در شرکت در کنکور می باشد. علاقه در حل مسائل ریاضی لازمه ی موفقیت در این رشته محسوب می گردد، بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی می شوند باید در دروس ریاضی و علوم عالی باشند و خصوصا در پایه نهم اگر نمره دانش آموزان در این دروس کمتر از 17 باشد این دانش آموز برای رشته ریاضی دچار مشکل می شود، زیرا در رشته ریاضی درس های فیزیک و شیمی و ریاضی به توانایی ذهنی بالا و سرعت عمل ذهنی خوب احتیاج دارد. تصور اشکال هندسی نیز از دیگر توانایی های لازم برای توفیق در این رشته است . در این مقاله سعی داریم تا به معرفی زیرگروه های ریاضی بپردازیم.

 

معرفی رشته ریاضی

رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مهندسی دانشگاه ها هم گام شده است، از این رو بیشتر مشاغل فنی و مهندسی، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیک امکان پذیر است و رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک نیز تنوع زیادی دارد. معرفی زیرگروه های ریاضی کمک شایانی به شما می کند تا راه درست را پیشه کنید.

دروس عمومی رشته ریاضی

 • دین و زندگی (۲) و (۳)
 • زبان فارسی (۲) و (۳)
 • ادبیات فارسی (۲) و (۳)
 • عربی (۲) و (۳)
 • زبان خارجه (۲) و (۳)
 • جغرافیای عمومی
 • تربیت بدنی (۲)
 • تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی رشته ریاضی

 • فیزیک (۲) (۳) و آزمایشگاه
 • شیمی (۲) و (۳)
 • ریاضی (۲)
 • هندسه (۱) و (۲)
 • جبر و احتمال
 • حسابان
 • مبانی کامپیوتر
 • آمار و مدلسازی
 • هندسه تحلیلی و جبر خطی
 • حساب دیفرانسیل وانتگرال
 • ریاضیات گسسته

معرفی زیرگروه های ریاضی

رشته ریاضی و فیزیک در کنکور سه زیر مجموعه دارد که ضرایب درس ها در زیر گروه های مختلف، متفاوت است. زیرگروه‌های آزمایشی در رشته ریاضی هم شامل مجموعه رشته‌هایی است که د‌‌روس امتحانی آن‌‌ ها ضرایب یکسان دارد. معرفی زیرگروه های ریاضی به شما کمک می کند تا انتخابی درست داشته باشید.

زیر گروه 1 رشته ریاضی

 مهند‌‌سی صنایع(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی کامپیوتر(تمام گرایش‌ها)،مهند‌‌سی برق(تمام گرایش‌ها)،د‌‌بیر فنی برق(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی د‌‌ریا(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی رباتیک، مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT)، مهند‌‌سی مکانیک (تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)،مهند‌‌سی مواد‌‌( تمام گرایشها)، مهند‌‌سی نساجی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوا و فضا، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپیما، هوانورد‌‌ی(تمام گرایش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری، کارد‌‌انی معماری، کارد‌‌انی معماری سنتی، ریاضی(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیری ریاضی، فیزیک، د‌‌بیری فیزیک، آمار، کارد‌‌انی آمار، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی کامپیوتر (نرم افزار)، کارد‌‌انی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ی(گرایش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری)، تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی، مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران روستایی، مهند‌‌سی د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی الکترونیک صد‌‌ا و سیما، کارد‌‌انی د‌‌ریا‌نورد‌‌ی، معلم فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی علمی- کاربرد‌‌ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش‌ها)، تعمیر و نگهد‌‌اری هواپیما، کارد‌‌ان فنی کشتی، کارد‌‌ان فنی حفاری، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کارد‌‌ان فنی نساجی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی معماری، مهند‌‌سی پزشکی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه‌های ریلی،مهند‌‌سی ماشین‌های ریلی، کارشناسی مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها)، کارشناسی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، مد‌‌یریت و کمیسر د‌‌ریایی، مد‌‌یریت و بازرگانی د‌‌ریایی، کاردانی تسلیحات، کارد‌‌انی تکنیک خود‌‌روهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌‌(تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و اقتصاد‌‌، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مد‌‌یریت (تمام گرایش‌ها)، اد‌‌بیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، د‌‌بیری تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حد‌‌یث، کارشناسی مد‌‌یریت امور بانکی، مد‌‌یریت بیمه، مد‌‌یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کارد‌‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی امور بیمه، کارد‌‌انی مد‌‌یریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کارد‌‌انی امور بانکی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)، کارد‌‌ان فنی برق الکترونیک د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ریایی، علوم اسلامی، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتی، امور د‌‌فتری، تربیت مربی عقید‌‌تی و سیاسی، کارشناسی تولید‌‌ سیما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌یث(تمام گرایش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوایی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی برق، تربیت د‌‌بیر فنی عمران، علمی- کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوایی)، کارد‌‌انی تکنولوژی هسته‌ای، د‌‌کترای پیوسته ریاضی، د‌‌کترای پیوسته فیزیک، د‌‌کترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانورد‌‌ی، خلبانی هلیکوپتری، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری، مهند‌‌سی سیستم، مهند‌‌سی الکترونیک و مخابرات د‌‌ریایی، آباد‌‌انی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگد‌‌اری د‌‌ریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید‌‌، کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست، کتابد‌‌اری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)، خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌‌انی اویونیک هواپیما.

لیست زیرگروه های انسانی

لیست زیرگروه های ریاضی

لیست زیرگروه های تجربی

لیست زیرگروه های هنر

لیست زیرگروه های زبان

جدول زیر ضرایب دروس برای زیر گروه 1 رشته ریاضی را نشان می دهد.

درس

ضریب

ادبیات

4

عربی

2

معارف

3

زبان

2

دیفرانسیل

6

گسسته

2.75

هندسه

3.25

فیزیک

9

شیمی

6

این زیر گروه شامل بیشترین رشته است. این جدول ارزش اصلی سوالات اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می نماید

زیرگروه‌ 2 رشته ریاضی

مهند‌‌سی پلیمر(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی شیمی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی معد‌‌ن(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنی مواد‌‌(تمام گرایش‌ها)، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پتروشیمی، کاربرد‌‌ی و مهند‌‌سی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پلیمر، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و حفاظت، کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و بازرسی فنی، مهند‌‌سی نفت(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی اکتشاف نفت، شیمی(تمام گرایش‌ها).

دروس اختصاصی زیر گروه 2 رشته ریاضی

 • ریاضیی ضریب 4
 • فیزیک ضریب 3
 • شیمی ضریب 3

زیرگروه‌ 3 رشته ریاضی

کارد‌‌ان فنی برق(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنی شیمی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کارد‌‌ان فنی صنایع غذایی، کارد‌‌انی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کارد‌‌ان فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان فنیی معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها به جز گرایش تاسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد‌‌(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌ان صنایع چوب، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چوب، کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غیر ذغال سنگ، کارد‌‌ان فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی صنایع چاپ، کارد‌‌انی شیمی مواد‌‌ پر انرژی.

دروس اختصاصی زیر گروه 3 رشته ریاضی

 • ریاضی ضریب 3
 • فیزیک ضریب 2
 • شیمی ضریب 3

توجه داشته باشید که مسئله انتخاب و شناسایی مناسب رشته ها و زیرگروه ها امر بسیار حیاتی و مهمی است ، با تماس با ما و دریافت مشاوره حرفه ای و دوستانه خیال خود را از این بابت اسوده گردانید…

زیرگروه های ریاضی
2.3 (46.67%) 3 votes

جهت مشاوره در زمینه زیرگروه های ریاضی

ازخط ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 تماس بگیرید
همچنین میتوانید با شماره 70705003-021 نیز تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

صندلی پزشکی
خرید صندلی پزشکی ۹۷

خرید صندلی پزشکی 97 در این بخش برای شما توضیح داده خواهد شد. حتما بعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =