نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید...
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس بگیرید

شماره تماس از تلفن ثابت ۷۰۷۰۵۰۰۳ -۰۲۱

سرخط خبرها
تغییرات کنکور 97

تغییرات کنکور ۹۷

تغییرات کنکور 97 در این بخش از سایت میهن مشاور خدمت شما عزیزان ارائه می گردد. همانطور که میدانید اطلاع دقیق از شرایط و منابع کنکور 97 و همچنین تغییرات کنکور 97 یکی از شرط های لازم برای شرکت در کنکور 97 میباشد ما در این مقاله سعی کردیم به طور دقیق تغییرات کنکور 97 را برای شما داوطلبان گرامی شرح دهیم.

تغییرات کنکور 97

تغییرات منابع کنکور 97

تغییرات کنکور ۹7 ریاضی : بدون تغییر

تغییرات کنکور ۹7 ادبیات : بدون تغییر

تغییرات کنکور ۹7 دینی : بدون تغییر

تغییرات کنکور ۹7 زبان انگلیسی : بدون تغییر

تغییرات کنکور ۹7 عربی : بدون تغییر اما عربی ۱ جزئی

تغییرات کنکور97 زیست : خیلی جزئی

تغییرات کنکور 97 شیمی : بدون تغییر

تغییرات کنکور 97 فیزیک ۱ : تغییرات کلی

تغییرات کنکور 97 فیزیک ۲ : تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

تغییرات کنکور 97 فیزیک پیش : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶/ کتاب فیزیک ۱

 

تغییرات سال 96 برای کنکور 97 اعلام شده است.

 

تغییرات فیزیک 1 در کنکور 97 

فصل ۱ :

 • حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ی ۵ از کتاب قبلی
 • اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
 • تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ی ۴
 • تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ی ۲ در صفحه ی ۵
 • تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ی ۶
 • اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱ – ۹ به صفحه ی ۶
 • تغییر تمرین ۲ در صفحه ی ۷
 • اضافه شدن مثال شماره ی ۵ و تمرین شماره ی ۳ به صفحه ی ۸
 • تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ی ۹
 • اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
 • تغییر تمرین ۴ در صفحه ی ۱۰
 • اضافه شدن مثال ۷ و تمرین ۵ به صفحه ی ۱۰
 • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ی ۱۱
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۱ به صفحه ی ۱۱
 • اضافه شدن مثال ۸ به فعالیت ۲
 • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ی ۱۲
 • اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ی ۱۳
 • تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ی ۱۳
 • اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ی ۱۴
 • تغییر توضیح انرژی باد در صفحه ی ۱۷
 • تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ی ۱۹
 • اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
 • اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ی ۲۱
 • تغییر پرسشها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶

فصل ۲

 • اضافه شدن شکل های ۲ – ۱ و ۲ – ۲  به صفحه ی ۲۸
 • اضافه شدن زندگی نامه ی آندره سلسیوس به صفحه ی ۲۹
 • حذف ساخت دماسنج و مدرج­ ساختن­ دماسنج­ که­ درکتاب­ قبلی­ در صفحه­ ی ۳۴ قرار داشت
 • اضافه شدن شکل ۲ – ۳ و فعالیت ۲ در صفحه ی ۳۰
 • اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی در صفحه ی ۳۱
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن شاطر به صفحه ی ۳۳
 • تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ی ۳۴
 • اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ی ۳۵
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ در صفحه ی ۳۶
 • تغییر توضیحات گرمای ویژه در صفحه ی ۳۸
 • تغییر فناوری و کاربرد در صفحه ی ۳۶
 • تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
 • اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ی ۴۰
 • تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو در صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵

فصل ۳

 • اضافه شدن ساختار اتمی در صفحه ی ۴۷
 • به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود .
 • یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی در صفحات ۵۰ و ۵۳
 • یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی در صفحه ی ۶۶
 • یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۷
 • بهای انرژی الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۹

فصل ۴

 • تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ی ۷۸
 • اضافه شدن شکل ۴ – ۱ و ۴ – ۳ در صفحه ی ۷۸
 • اضافه شدن توضیحاتی به متن در صفحه ی ۷۹
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان در صفحه ی ۸۱
 • تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴ – ۹ در صفحه ی ۸۳
 • اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ی ۸۴
 • اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه ی تخت و کامل تر شدن آن در صفحه ی ۸۴
 • اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ی ۸۵
 • تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۶
 • تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۷
 • اضافه شدن فعالیت ۸ در صفحه ی ۸۷
 • تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ی ۸۸
 • اضافه شدن فعالیت ۹ در صفحه ی ۹۰
 • اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ی ۹۱
 • تغییر توضیح کانون آینه ی محدب در صفحه ی ۹۱
 • تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه های محدب در صفحه ی ۹۲
 • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۹۲
 • اضافه شدن فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۹۳
 • اضافه شدن فعالیت ۱۳ و مثال ۱ به در صفحه ی ۹۴
 • اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ی ۹۴
 • اضافه شدن مثال ۲ و مثال ۳ و تمرین ۱ به صفحه ی ۹۵
 • اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ی ۹۶
 • تغییر مثال ۵ و ۶ در صفحه ی ۹۷
 • اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ی ۹۸
 • اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ی ۹۹
 • اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ی ۱۰۰
 • تغییر پرسش های و مسائل در صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵

فصل ۵

 • تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ی ۱۰۸
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرورد اسنل به صفحه ی ۱۱۰
 • اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن در صفحه ی ۱۱۰
 • اضافه شدن تمرین ۱ در صفحه ی ۱۱۱
 • اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ی ۱۱۲
 • اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ی ۱۱۳
 • آوردن زندگی نامه ی ابن هیثم در صفحه ی ۱۱۴
 • تغییر جدول ضریب شکست مواد در صفحه ی ۱۱۴
 • تغییر توضیح زاویه حد در صفحه ی ۱۱۶
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ی ۱۱۶
 • اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ی ۱۱۷
 • تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب در صفحه ی ۱۱۹
 • اضافه شدن توضیح طیف نور سفید در صفحه ی ۱۲۱
 • اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ی ۱۲۲
 • تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
 • تغییر ویژگی های عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
 • تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ی ۱۲۴
 • تغییر کپی کردن از نام در صفحه ی ۱۲۴
 • اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ی ۱۲۶
 • اضافه شدن فعالیت ۱۰ در صفحه ی ۱۲۸
 • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۱۳۰
 • اضافه شدن معادله عدسی ها در صفحه ی ۱۳۰
 • اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ی ۱۳۲
 • تغییر مثال ۹ در صفحه ی ۱۳۳
 • اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۱۳۵
 • اضافه شدن سه خط به متن درس در صفحه ی ۱۴۰
 • تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵

تغییرات منابع سال 96 برای کنکور 97 اعلام شده است.

تغییرات فیزیک 2 در کنکور 97

 • اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئور گالیله در صفحه ی ۲
 • اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
 • اضافه شدن اضافه شدن تمرین ۳ – ۴ در صفحه ی ۶۵
 • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

فرمول ها که طبیعی است چون یک چیز کاملاً قراردادی می باشد.

 • سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵ در صفحه ی ۱۱۶
 • سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵ در صفحه های ۱۱۶ و ۱۱۷
 • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :
 • فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .
 • تمرین ۶ – ۱ در صفحه ی ۱۲۰
 • حالت های ماده در صفحه ی ۱۲۷
 • فعالیت ۶ – ۲ در صفحه ی ۱۲۸
 • انتقال گرما در صفحه ی ۱۴۴
 • یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش ۶

تغییرات فیزیک 3 در کنکور 97

 • اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ی ۱۵۲
 • توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ی ۱۵۸
 • تغییر سوالات در قسمت مسئله ها در صفحه ی ۱۶۸
 • اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹ و بخش مسئله ها

تغییرات عربی 1 در کنکور 97

تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است .

تغییرات زیست دوم در کنکور 97

تغییر جزئی در تصویر ماهی در صفحه ی ۱۱۴

تغییرات زیست سوم در کنکور 97

حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

تغییرات زیست پیش دانشگاهی در کنکور 97

 • تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹
 • تبدیل ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰
 • تغییر در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶
 • تغییر مختصر در توضیح شکل در صفحه ی ۲۴
 • تبدیل کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳
 • تغییر مختصر در جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵
 • اضافه شدن یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸
 • تبدیل کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸
 • اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱
 • اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹

برای کسب اطلاعات بیشتردرمورد تغییرات کنکور 97 می توانید با مشاوران سایت میهن مشاورتماس حاصل فرمایید.

تغییرات کنکور ۹۷
5 (100%) 1 vote

جهت مشاوره در زمینه تغییرات کنکور ۹۷

ازخط ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 تماس بگیرید
همچنین میتوانید با شماره 70705003-021 نیز تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

صندلی پزشکی
خرید صندلی پزشکی ۹۷

خرید صندلی پزشکی 97 در این بخش برای شما توضیح داده خواهد شد. حتما بعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 7 =